بایگانی برچسب: حقیقت درون . نوشته های سن سی. نا گفته ها. محمد فروردن. کتاب . جملات مهم . آینده .

مرد ۳۰ ۱۳۹۲

حقیقت درون (برگ هفتم )

* درونت را تغییر بده تا حقیقت زندگیت تغییر کند . * زندگی اگر با حقیقت آغاز شود در آینده درونت آرام شود . * قدرت بازوهایت را بالا گرفتی اما قدرت مغذت را دست کم ! * به جنگ شیطان نرو با خودت بجنگ شیطان شکست خورده . * قدرت قلبت را به دستانت …

ادامه‌ی مطلب »